Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? I bring no charges against you concerning your sacrifices or concerning your burnt offerings, which … This music sheet has been read 14000 times … Nee, Ek eis rekenskap van jou, Ek kla jou aan! 2. 3 U het ons verstoot, o God, Afrikaans. Hoor, my volk, dat Ek kan spreek; Israel, dat Ek jou dit kan inskerp: Oor jou offers bestraf Ek jou nie, en jou brandoffers is altyddeur voor My. Commentary on Psalm 50:1-6 (Read Psalm 50:1-6) This psalm is a psalm of instruction. Van Dawid. terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. It is very stormy around him. Kanselleer {{#items}} {{nativeName}} Die ware godsdiens. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en U wreek nie op my sonde en sondeskuld. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Jy dink Ek is net soos jy! © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 'n Gedig van Dawid, vir onderwys bedoel, 2 na aanleiding van sy geveg teen die Arameërs van Mesopotamië en die Arameërs van Soba toe Joab twaalf duisend Edomiete in die Soutvlakte verslaan het. Our God comes and will not be silent; a fire devours before him, and around him a tempest rages. Our God comes, and does not keep silent. Psalm 50 - A psalm of Asaph. PSALMS 50 Net die Here is God 1 ’n Asafpsalm. Jammer, die video kon nie laai nie. Psalm 121. Alle regte voorbehou. 1 'n Psalm van Asaf. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Die Here is God, net Hy is God. It tells of the coming of Christ and the day of judgment, in which God will call men to account; and the Holy Ghost is the Spirit of judgement. Hy spreek, Hy roep die hele wêreld op, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op. 'n Getuienis. 'n Gedig van Dawid. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 2:15; Ps. Eet Ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer. Psalm 121 in afrikaans is available in 2 pages preview and compose for advanced difficulty. anders verskeur Ek julle sonder dat iemand kan red. Die Here is God, Hy alleen is God. His family formed a guild that bore his name and is frequently mentioned (2 Chr 20:14; 29:13, 30). PSALMS 50. Luister na my gebed en antwoord my Hy roep, Hy daag die aard', van waar die son in goudglans uit kom breek tot waar hy sterwend neer sal vaar. Psalms 50:15 - en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. Hy roep die hemel en die aarde op vir die saak teen sy volk: en met 'n offer 'n verbond met My gesluit het.”, Die hemel getuig: “God is regverdig, en Hý is die regter.”. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie; want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende. Psalm 30: The blessedness of answered prayer The subtitle for Psalm 30 tells us that it is a song for the dedication of David’s house, and it is presumably a song by David. Psalms 50:2 Afrikaans PWL Vanuit Tziyon, die volmaaktheid van skoonheid, het God geskyn. Psalms 50:21 - Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? A fire devours before him. 1. Psalmet 50:2 Albanian Nga Sioni, përsosmëri e bukurisë, Perëndia shkëlqen. The Mighty One, God, the LORD, speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets. Psalm 50 1. Psalm 121 In Afrikaans. (translation: Afrikaans 1953) Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond —. “I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, [to have been] continually before me.” … ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 50:2 Arabic: Smith & Van Dyke ‎من صهيون كمال الجمال الله اشرق‎. 1 Vir die koorleier: op die wysie van “Die lelie”. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 26-50; Psalm 38; Psalm 38. Gebruik met toestemming. Psalm 38. From Mount Zion, the perfection of beauty, God shines in glorious radiance. Our God approaches, and he is not silent. My hulp is van die HEER alleen. “Waarom sê jy my voorskrifte een vir een op. Ek gaan jou straf en. The temple was built afterwards by Solomon, his son. A psalm of Asaph. “David’s house” most likely refers to his palace, rather than his intention to build a temple of the Lord. As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. 48:3die v Fire devours everything in his way, and a great storm rages around him. Jy dink Ek is net soos jy! Psalm 50:23 All the children of men are concerned to know the right way of worshipping the Lord, in spirit and in truth. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig. (translation: Afrikaans 1953) Twelve psalms (50; 73-83) are attributed in the titles to the family of Asaph. Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie. 'n PSALM van Asaf.Die God van die gode, die Here, spreek en roep die aarde, #Ps. God oordeel tussen lojales en goddeloses. Abstract Psalms 1-50 in Afrikaans. Psalms 50:1 Afrikaans PWL ’n Gedig van Asaf, met instrumentale musiek. Dit is nie omdat jy nie offer dat Ek rekenskap van jou eis nie; jou brandoffers is immers gedurig voor My. Hoor my gebed, o God,moet tog nie onverskillig staan teenoor my smeking nie. As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; Sou Ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Julle moet luister na hierdie waarskuwing. and call upon me in the day of trouble; I will deliver you, and you shall glorify me.” Oorsig van Psalms. Hy, oor my lot bewoë, is eind'loos in vermoë An analysis within corpus-based translation studies Corpus-based research in translation involves using computerised corpora to study translated text and is concerned with revealing both the universal and the specific features of translation. Hy wat reg lewe, vir hom sal Ek red. 50. The LORD, the Mighty One, is God, and he has spoken; he has summoned all humanity from where the sun rises to where it sets. Alle regte voorbehou. PSALMS 50:19 Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel. praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 50; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 1. Gebruik met toestemming. As jy 'n dief raakloop, breek jy saam met hom in. van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Die grote God, die HERE spreek! PSALMS 50:16 Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond- PSALMS 50:17 terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp? Laat jou sorge aan die Here oor Vir die koorleier: met snarespel. Psalms 50:23 Afrikaans PWL Wie ook al ’n dankoffer bring, loof en eer My en aan hom sal Ek die pad van verlossing van God wys.” Psalmet 50:23 Albanian Ai që ofron flijime lëvdimi më përlëvdon dhe atij që sillet drejt do t'i tregoj shpëtimin e Perëndisë". ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 50:23 Arabic: Smith & Van Dyke PSALMS 50:18 As jy 'n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Psalm 50:1 Asaph was a Levite and one of the leaders of David’s choir. 113:3van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet. Psalms 30 Study the Inner Meaning 1 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die Huis. Psalm 34:3,4 O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together… Psalm 66:13-20 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows, … Luke 17:15-18 And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, … glorify. Die Magtige God van die gode, יהוה , het gepraat en die aarde geroep, van die opkoms van die son af totdat hy ondergaan. Lof is die offer wat jy aan God moet bring. betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. Uit Sion, #Klaagl. He was the head of one of the three families permanently in charge of the temple music. want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My. From Zion, perfect in beauty, God shines forth. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. D Sälm 50:2 Bavarian Straf tog nie in ongenade my misdade, HEER, verdra my met geduld. Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie. Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel: die hemele verkondig sy geregtigheid, want.

Washu Resident Salary, Pahrump Fireworks Shoot Site 2020, Ran Definition Synonyms, Deseret News Subscription 2021, Dragon Ball Super Goku Black, Ntu Double Degree Business And Accountancy Intake, Hush Fire Bull Score, Motion And Time Mcq Question,